Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HK I - NĂM HỌC 2013-2014 [02/01/2014]

Theo kế hoạch năm học, đợt thi hết cấp độ các học phần ngoại ngữ không chuyên sẽ tổ chức trong 2 ngày 12 và 19/1/2014.

Lịch thi dự kiến : Ngày 12/1/2014 : 4 xuất thi ( 7:00 , 9:00 , 13:00, 15:00 ) cụ thể như sau:

7:00 : Tiếng Anh A1 từ nhóm 1 đến nhóm 30 ( Trừ SV trường ĐH Sư phạm do bận lịch thi HK I tại trường )

9:00 : Tiếng Anh A1 từ nhóm 31 đến nhóm 87 ( Trừ SV trường ĐH Sư phạm do bận lịch thi HK I tại trường )

13:00 : Tiếng Nhật , Hàn , Trung, Pháp A1

15:00 : Tiếng Anh A1 từ nhóm 1 đến đến 57 ( SV trường ĐH Sư phạm )

Lịch thi chi tiết sẽ được đăng tải lên website vào ngày 10/1/2014. Sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Sư phạm sẽ được bố trí thi buổi chiều để tránh trùng với lịch thi buổi sáng của trường mình.

Ngày 19/1/2014 : 2 xuất thi ( 7:00 , 9:00 ) tập trung các nhóm còn lại của Tiếng Anh A1 ( từ 58 đến 87 - Những SV còn lại của trường ĐH Sư phạm và 3 nhóm chưa phân lịch thi ( Nhóm 76,77,84)), Tiếng Anh A2 và Tiếng Nga A1. Lịch thi chi tiết sẽ được đăng tải lên website vào ngày 17/1/2014.

Để xem lịch thi và thời gian thi cụ thể, Sinh viên đăng nhập vào tài khoản, vào menu đăng ký lớp học phần để xem điểm QTHT và lịch thi cụ thể ( Thời gian thi , phòng thi ). Những trường hợp nào chưa đóng học phí các học phần, chưa đăng ký Ngoại ngữ chính và Điểm QTHT dưới 50 sẽ không có lịch thi. 

Mọi thắc mắc về điểm, yêu cầu sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên dạy nhóm đó, thắc mắc về lịch thi xin liên hệ Tổ QLNNKC ( CV Đạt - 0543.830678 - trong giờ hành chính hoặc VP Trung tâm 0543.938514 - từ 18h đến 19h ).

Đây là công việc quan trọng, yêu cầu tất cả SV nghiêm túc thực hiện.