Đăng nhập
THÔNG BÁO SỐ 2 : VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ CHÍNH [25/12/2013]

Như đã thông báo trước về việc đăng ký ngoại ngữ chính, thời hạn đăng ký đã hết nhưng vẫn còn 1 số SV vẫn chưa đăng ký ngoại ngữ chính ( tập trung ở những SV ngành Sư phạm ). Vì vậy, Tổ QL NNKC mở thêm thời hạn đăng ký Ngoại ngữ chính đến hết ngày 7/1/2014.

Nếu SV không đăng ký Ngoại ngữ chính và không đóng học phí trong 2 ngày 6,7/1/2014 thì sẽ không có tên trong danh sách dự thi. 

Đây là công việc quan trọng, yêu cầu tất cả SV nghiêm túc thực hiện. Sau thời hạn trên, Tổ QLNNKC sẽ không xử lý thêm vào bất cứ 1 trường hợp nào.