Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT THI 20-01-2018 [13/03/2018]

Sinh viên vào link dưới để xem kết quả phúc khảo. Điểm sẽ được cập nhật trên tài khoản cá nhân (nếu có thay đổi). Sinh viên đủ điều kiện đat, đăng ký nhận chứng chỉ bổ sung từ ngày 14/03 đến hết ngày 16/03/2018. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ triển khai in ấn đợt thi này.

https://drive.google.com/open?id=1dbFmz5nLhvKLjxMgQ9Cy1D298JZ4f5WN