Đăng nhập
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [12/03/2018]

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC K 1 NĂM HỌC 2017-2018 (BỔ SUNG)

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Bổ sung):

1. Kế hoạch thu học phí:

    - Thời gian nộp: Từ ngày 13 đến ngày 15/03/2018 trong giờ hành chính.

   - Địa điểm thu: Sinh viên nộp học phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính Trường ĐHNN, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp. Huế. 

2. Sinh viên phải giữ biên lai nộp học phí để xuất trình trong trường hợp cần thiết. Sinh viên phải nhớ số biên lai để đối chiếu với phòng Kế hoạch - Tài chính trong trường hợp có nhầm lẫn học phí.

Đây là quyền lợi thiết thực của sinh viên, đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.