Đăng nhập
THU BỔ SUNG HỌC PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 3 [23/12/2013]

Hiện nay còn một số sinh viên năm thứ nhất của các trường học Ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ vẫn chưa nộp được học phí. Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên đã làm việc với phòng Kế hoạch - Tài chính trường ĐHNN và thống nhất thu học phí bổ sung thêm đợt thứ 3. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thu: ngày 06 và 07/01/2014, buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 18h;

2. Địa điểm: phòng Kế hoạch - Tài chính trường ĐH Ngoại ngữ, đi vào cửa chính nhà Hiệu bộ (nhà 3 tầng), rẽ vào hành lang bên trái, phòng thứ nhất bên tay phải;

Phòng Kế hoạch - Tài chính chỉ thu thêm trong khoảng thời gian nói trên. Sinh viên nào không nộp học phí và không đủ điều kiện dự thi sau này trường Đại học Ngoại ngữ sẽ không chịu trách nhiệm.

Sinh viên lưu ý: sinh viên không nộp học phí đúng như quy định sẽ không được dự thi hết cấp độ trong học kỳ này và sẽ phải đăng ký học lại cấp độ này. Tuy nhiên, để được dự thi hết cấp độ sau này, sinh viên vẫn phải nộp học phí cho học kỳ này, có nghĩa là phải nộp học phí hai lần. Để tránh thiệt thòi quyền lợi, đề nghị sinh viên chấp hành nghiêm túc.