Đăng nhập
THÔNG BÁO PHÒNG HỌC ÔN TẬP TIẾNG ANH B1 [09/03/2018]

Lịch học bắt đầu từ 10/03/2018

Xuất Tối 2,4,6 (17h30):

  1. Nhóm 1, Phòng AIV.1;
  2. Nhóm 2, Phòng AIV.2;
  3. Nhóm 3, Phòng AIV.3;
  4. Nhóm 4, Phòng AIV.4;
Xuất Tối 3,5,7 (17h30);
  1. Nhóm 5, Phòng AIV.1;
  2. Nhóm 6, Phòng AIV.2;
Xuất Cả ngày thứ 7, Sáng Chủ nhật (Sáng 7h30, chiều 14h00):
  1. Nhóm 7, Phòng AIV.4;
  2. Nhóm 8, Phòng AIV.6;
Xuất Cả ngày Chủ nhật, Sáng thứ 7 (Sáng 7h30, chiều 14h00):
  1. Nhóm 9, Phòng AIV.3.

Danh sách sẽ được dán trước cửa phòng học theo đúng xuất mà SV đã đăng ký.