Đăng nhập
DANH SÁCH TRA CỨU SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ NĂM 2016 VÀ NĂM 2017 [09/03/2018]

Phòng Đào tạo công bố danh sách số hiệu chứng chỉ năm 2016 và năm 2017.

Sinh viên mở link đính kèm để tìm số hiệu chứng chỉ trước khi đến nhận.

Thời gian phát: Thứ 3, 5 hàng tuần.

Những trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận và đóng dấu.

Lưu ý: Đề nghị sinh viên kiểm tra, nếu có thắc mắc về chứng chỉ, liên hệ Phòng Đào tạo để được giải đáp.

Link:

Năm 2016: http://www.mediafire.com/file/punui3r2f04n6na/Tra_c%E1%BB%A9u_s%E1%BB%91_hi%E1%BB%87u_ch%E1%BB%A9ng_ch%E1%BB%89_N%C4%83m_2016.xlsx

Năm 2017: http://www.mediafire.com/file/n9vc4yeretmu9ww/Tra_c%E1%BB%A9u_s%E1%BB%91_hi%E1%BB%87u_ch%E1%BB%A9ng_ch%E1%BB%89_N%C4%83m_2017.xlsx