Đăng nhập
Thông báo tuyển sinh học chương trình đại học thứ hai tại Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2018 [05/03/2018]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học năm 2018 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển chương trình 2

         Các sinh viên hiện đang học chương trình đại học thứ nhất hệ chính quy tại các trường đại học thành viên, phân hiệu Đại học Huế và các khoa  trực thuộc Đại học Huế có đủ điều kiện theo quy định (xem Điều 17 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và có nhu cầu học chương trình đại học thứ hai tại Trường Đại học Ngoại ngữ.

2.  Ngành tuyển, chỉ tiêu, môn xét tuyển

TT

NGÀNH TUYỂN

CHỈ

TIÊU

TT

NGÀNH TUYỂN

CHỈ

TIÊU

1

Sư phạm tiếng Anh

50

6

Quốc tế học

10

2

Ngôn ngữ Anh

50

7

Việt Nam học

10

3

Ngôn Ngữ Nhật

40

8

Ngôn ngữ Pháp

10

4

Ngôn ngữ Trung Quốc

30

9

Sư phạm tiếng Pháp

10

5

Sư phạm tiếng Trung

30

10

Ngôn ngữ Hàn Quốc

20

 Thông tin về chuyên ngành:

         Sau khi học hết chương trình dành cho năm thứ hai, sinh viên các ngành sau đây sẽ được xét vào học theo các chuyên ngành dựa vào nguyện vọng đăng ký và kết quả học tập:

         Ngành Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh Ngữ văn, Tiếng Anh Phiên dịch, Tiếng Anh Biên dịch, Tiếng Anh Du lịch.

         Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Tiếng Trung Ngữ văn, Tiếng Trung Phiên dịch, Tiếng Trung Biên dịch, Tiếng Trung Thương Mại.

         Các ngành còn lại chỉ có một chuyên ngành vì vậy sinh viên được xét tuyển vào học chuyên ngành đó.

         Môn xét tuyển: Tổ hợp xét trúng tuyển vào chương trình 1 phải có môn Tiếng Anh nếu đăng ký học chương trình 2 là ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh và phải có môn Ngoại ngữ nếu đăng ký học các ngành còn lại.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có

         - Đơn xin đăng ký học chương trình đại học thứ hai;

         - Giấy báo nhập học của Trường đang theo học;

         - Bảng điểm có xác nhận của Trường đang theo học;

         - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

         - Bản sao giấy khai sinh có công chứng;

         - 02 ảnh chân dung cỡ 3x4cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ.

         Toàn bộ hồ sơ bỏ vào một phong bì lớn ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, khóa học, Trường và ngành đang theo học, mã sinh viên, ngành đăng ký dự tuyển, chỗ ở hiện nay, địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

4.  Thời gian phát hành và nhận hồ sơ chia làm 2 đợt

         - Đợt 1: Thời gian phát hành hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2018. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/06 đến  hết ngày 15/06/2018.

         - Đợt 2: Thời gian phát hành và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày20/8/2018.

5.  Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ

          Văn phòng một cửa sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế.

6.  Thu kinh phí xét tuyển:30.000đ/hồ sơ

          Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ phòng Công tác học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế. Số điện thoại: 0234.3830720). 

            Cần tư vấn thêm về học chương trình 2, xin liên hệ Thầy Phan Thanh Tiến, phòng Đào tạo, email: pttiendhhue@gmail.com.