Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN TIẾNG HÀN, TRUNG, VÀ TIẾNG NHẬT A1 (LẦN 2, ĐỢT 2) [22/02/2018]

Phòng Đào tạo đã công bố kết quả đợt thi hết cấp độ học kỳ I, năm học 2017-2018. Sinh viên đăng nhập tài khoản để kiểm tra. Những sinh viên nào chưa đạt cấp độ A1 có thể theo dõi TKB của các nhóm học phần mở bổ sung để đăng ký, cụ thể:

Chọn học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 3, năm học 2017-2018.

 

Tiếng Trung A1 : 1 nhóm;

Tiếng Hàn A1: 2 nhóm;

Tiếng Nhật A1: 1 nhóm.