Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014 [11/12/2013]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 2 – Năm học 2013-2014 (Góc trên bên trái màn hình)

Bước 3: Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Thời gian và địa điểm:

-        Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 13.01.2014

-          Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59 ngày 09.02.2014

-         Thời hạn xử lý đăng ký: Từ 10/02/2014 đến 14/02/2014

-            Sau khi hết thời hạn đăng ký học phần, nếu sinh viên không đăng ký được học phần vì một số lý do nào đó (trùng lịch, lớp HP bị đầy...) sinh viên phải download file đính kèm, điền đầy đủ thông tin và  nộp "Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần" (file đính kèm " http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=430 ") tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ ( trong giờ hành chính ) hoặc tại Văn phòng TT Ngoại ngữ không chuyên (cổng chính 57 Nguyễn Khoa Chiêm - Bên cạnh Phòng Thường trực sau 17 : 00) để xử lý và xếp lớp trong điều kiện cho phép.

-            Phòng Đào tạo sẽ không xử lý cho bất kỳ sinh viên nào làm sai so với quy định đã thông báo trước đó.

-            Khi đến nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên cần thực hiện một số yều cầu sau:

-            Điền đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu trên phiếu .

-            Mang theo thẻ sinh viên và Giấy CMND của mình, không chấp nhận người khác làm thay và chờ cho đến khi Phòng Đào tạo xử lý ĐKHP xong mới được ra về.

-            Phải nghiên cứu TKB trước để đề xuất các phương án thực hiện việc điều chỉnh, Không chấp nhận bất cứ 1 lý do nào nằm ngoài chương trình học.(Có thể mang TKB tại trường đang học để đối chiếu).

 

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NNKC HK II – NĂM HỌC 2013-2014 DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG

I.                   Ngành Tiếng Anh

Tiếng Anh A1:

 1. Từ Nhóm 1 - > Nhóm 44: ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm. Có 2 nhóm đối tượng đã được trường Nông lâm chia theo nhóm Quân sự và Trường yêu cầu SV các lớp Truyền thống nên đăng ký những nhóm ngoại ngữ theo như lớp đang theo học của SV để tiện cho công tác thực tế sau này ( nếu có).

-          Đối tượng 1: Từ nhóm 1 đến nhóm 28: Bắt đầu học từ 10.02.2014 và tham gia học Quân sự đợt I từ 31.3 - 27.4.2014 , sau đó tiếp tục học hết chương trình.

-          Đối tượng 2: Từ nhóm 29 đến nhóm 44: Bắt đầu học từ 10.02.2014 và tham gia học Quân sự đợt II từ 5.5 - 1.6.2014, sau đó tiếp tục học hết chương trình (Nếu nhóm nào chưa kết thúc ).

-          Những nhóm 1 tuần học 2 tiết sẽ kéo dài lịch học trên 15 tuần.

 1. Từ nhóm 45 - > Nhóm 89: Thời gian học bắt đầu từ 10.3.2014

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học Khoa học

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A1 – HKI,  có thể đăng ký vào những nhóm này.

 1. Từ nhóm 90 -> nhóm 103: (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV Khoa Luật

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A1 – HKI,  có thể đăng ký vào những nhóm này.

Tiếng Anh A2:

 1. Từ nhóm 1 -> nhóm 37: Bắt đầu học từ 10.2.2014

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học Sư phạm

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A2 – HKI,  có thể đăng ký vào những nhóm này

 1. Từ nhóm 38 -> nhóm 66 :

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Kinh tế

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A2 – HKI,  có thể đăng ký vào những nhóm này

 1. Từ nhóm 67 -> Nhóm 72:

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học Ngoại ngữ

Lưu ý: - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A2 – HKI,  có thể đăng ký vào những nhóm này

 1. Từ nhóm 73 -> nhóm 78 :

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Nông lâm, Đại học Khoa học và Khoa Luật đã thi xếp cấp độ và đạt cấp độ A1.

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A2 – HKI,  có thể đăng ký vào những nhóm này

 1. Từ nhóm 79 -> nhóm 88 : Bắt đầu học từ 17.2.2014

Đối tượng đăng ký: SV Khoa Du lịch

Có 2 nhóm đối tượng đã được Khoa Du lịch chia theo nhóm để đăng ký.

-          Đối tượng 1: Từ nhóm 79 đến nhóm 85: Dành cho SV Ngành QTKD A, B. Bắt đầu học từ 17.02.2014 và tham gia học Quân sự từ 31.3 - 27.4.2014, sau đó tiếp tục học hết chương trình.

-          Đối tượng 2: Từ nhóm 86 đến nhóm 88: Các Ngành còn lại . Bắt đầu học từ 17.02.2014 và tham gia học Quân sự từ 31.3 - 27.4.2014, sau đó tiếp tục học hết chương trình (Nếu nhóm nào chưa kết thúc).

-     SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của Trường ĐH Nông lâm để đi học Quân sự đợt I của Trường này, ngoài kế hoạch trên Tổ QL NNKC  không chấp nhận bất cứ lý do nào về việc trùng lịch Quân sự sau này.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A2 – HKI,  có thể đăng ký vào những nhóm này

 1. Từ nhóm 89 -> nhóm 92:

Đối tượng đăng ký: SV Khoa GDTC. Từ 89 đến 91: GDTC và  nhóm 92: GDQP.

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

-         Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A2 – HKI,  có thể đăng ký vào những nhóm này

-         Yêu cầu SV 2 ngành này đăng ký đúng nhóm đã được phân kế hoạch

 1. Từ nhóm 93 -> nhóm 96 :

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học Nghệ thuật.

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

-         Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A2 – HKI,  có thể đăng ký vào những nhóm này

-         Yêu cầu SV Trường ĐH Nghệ thuật đăng ký đúng nhóm đã được phân kế hoạch.

Tiếng Anh B1:  

 1. Từ nhóm 1 -> Nhóm 3:

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học Sư phạm.

SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

 1. Từ nhóm 4 -> Nhóm 10:

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học kinh tế

SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

 1. Từ nhóm 11 -> Nhóm 15:

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa học.

SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

 1. Từ nhóm 16 -> Nhóm 17: Bắt đầu học từ 17.2.2014

Đối tượng đăng ký: SV Khoa Du lịch

SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Đây là 2 nhóm dành chủ yếu cho SV Khoa Du lịch vì sẽ học Quân sự từ 31.3 đến 27.4.2014. Nếu SV Khoa Du lịch không đăng ký được liên hệ trực tiếp để xử lý TKB cho hợp lý.

 

II.               Các ngành khác:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên của tất cả các trường / khoa đã chọn những ngoại ngữ này để học, không có kế hoạch riêng cho trường hoặc khoa nào

1.     Tiếng Pháp A2: 6 nhóm

2.     Tiếng Nga A2: 1 nhóm

3.     Tiếng Trung A2: 10 nhóm

4.     Tiếng Nhật A2: 6 nhóm

5.     Tiếng Hàn A2: 4 nhóm

Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

     TỔ QL NNKC