Đăng nhập
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG ANH VÀ TIẾNG TRUNG. [12/02/2018]

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã hoàn tất điểm thi hết cấp độ tiếng Anh A2. Theo kế hoạch đăng ký, Phòng Đào tạo sẽ mở gia hạn đăng ký trực tuyến các nhóm học phần theo các cấp độ tương ứng, và đã chuyển hình thức giảng dạy từ giáo trình LIFE sang giáo trình ELEMENT một số nhóm học phần chưa có sinh viên.

Sinh viên theo dõi các nhóm dưới đây và thực hiện đăng ký trực tuyến, bắt đầu học từ 26/2/2018. Phòng Đào tạo đã hủy đăng ký những nhóm ít sinh viên, đề nghị sinh viên đăng nhập tài khoản, kiểm tra và đăng ký lại theo các nhóm lớp dưới đây.

Tiếng Anh A1: 1,2,6,9,15,34,46; (sinh viên các trường khác nếu thõa mãn lịch vẫn có thể đăng ký vào)

Tiếng Anh A2: 8,9,11,13,14,15,31,32,35,39,41,43,50,56, từ 86 đến 110 (ĐHYD, sinh viên các trường khác nếu thõa mãn lịch vẫn có thể đăng ký vào);

Tiếng Anh B1: 1,2,11,12,15,16,22,23,24,28,30,31,32,33,36,37,38,39,41,44,45,48; (sinh viên các trường khác nếu thõa mãn lịch vẫn có thể đăng ký vào).

TIẾNG TRUNG A2: SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐĂNG KÝ VÀO 2 NHÓM ĐÃ ĐƯỢC ĐHYD PHÂN BỔ LỊCH HỌC. BẮT ĐẦU  HỌC TỪ TUẦN 26/2/2018.

Sinh viên đã đăng ký, đã được duyệt, muốn chuyển đổi học phần thì đọc hướng dẫn trong form dưới đây và thực hiện. Phòng Đào tạo chỉ xử lý những trường hợp làm đúng theo thông báo hướng dẫn và ưu tiên những trường hợp đăng ký online trước. Hết chỗ trong nhóm học phần sẽ không xử lý nữa.

https://docs.google.com/forms/d/1t_rD-OJWM7M2rrjrtXht1KSRH-y47mW8kwWKrPIWxOU/