Đăng nhập
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN PHÁT CHỨNG CHỈ ĐỢT 1 NĂM 2018 [09/02/2018]
THÔNG BÁO:
Theo kế hoạch cấp phát chứng chỉ đợt 1, năm 2018 là ngày 1/3/2018 (Thứ 3). Tuy nhiên, do thời gian nghỉ tết Nguyên đán là 1 tuần nên công việc in ấn phải tạm ngưng lại. Do đó, Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên được biết kế hoạch phát chứng chỉ cụ thể sau:
Thời gian bắt đầu: 13/03/2018;
Phát các ngày: Thứ 3,5 hàng tuần;

Các bạn sinh viên sắp xếp thời gian để đến nhận, tránh đi trong ngày phát đầu tiên (hay bị chờ đợi nhận lâu). Phòng Đào tạo sẽ công bố danh sách cụ thể số hiệu trong đầu tháng 3 để các bạn sinh viên tiện dò trước số hiệu chứng chỉ của bản thân.

Trân trọng thông báo.

Phòng Đào tạo