Đăng nhập
KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI NNKC TIẾNG ANH A1, A2 [07/02/2018]

Phòng Đào tạo đã cho kiểm ta lại các bài thi kết thúc học phần NNKC tiếng Anh A1, A2 (Học kỳ 3, lần 2, đợt 1) và kết quả kiểm tra bài thi vẫn không thay đổi.