Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ĐỐI VỚI CÁC LỚP HỌC PHẦN TIẾNG HÀN A2 DO GV. THANH THẢO GIẢNG DẠY [30/01/2018]

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ CÁC NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG HÀN A2 DO GV. PHẠM NGUYỄN THANH THẢO GIẢNG DẠY.

CÁC NHÓM LỚP NÀY SẼ BẮT ĐẦU HỌC TỪ 26/2/2018.