Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017/2018 ĐỢT THI NGÀY 04/02/2018  [26/01/2018]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của ngày Chủ nhật 04/02/2018. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2017/2018- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi. 

Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi. 

Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Nếu có vấn đề gì về lịch thi, sinh viên liên hệ CV Trần Đình Hiếu - phòng Đào tạo.

Thời gian xử lý danh sách dự thi: Ngày 31/01/2018 và 01/02/2018, trong giờ hành chính tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.

Lưu ý những sinh viên chưa nộp học phí trong các đợt thu trước thì nộp gấp trong 2 ngày trên tại phòng KH-TC trường ĐHNN.