Đăng nhập
THÔNG BÁO GIA HẠN HOẶC MỞ BỔ SUNG CÁC NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1,A2,B1 [25/01/2018]

Hiện tại, do một số nhóm học ở học kỳ I, năm học 2017-2018 chưa kết thúc và số nhóm học phần này chưa có điểm QTHT (do lịch trễ vì học quân sự). Vì vậy, Sau đợt 1 đăng ký trực tuyến kết thúc, Phòng Đào tạo sẽ gia hạn thêm thời gian và số lượng của những nhóm học phần chưa đủ sinh viên để những sinh viên thuộc đối tượng trên có thể đăng ký và tham gia học đúng kế hoạch.

Dự kiến gia hạn và mở bổ sung: 5/2/2018 đến hết 24/2/2018;

Bắt đầu học từ 26/02/2018.