Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ GIA HẠN SỐ LƯỢNG VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN [24/01/2018]

Phòng Đào tạo đã gia hạn số lượng và thời gian đăng ký các nhóm học phần tại học kỳ II, năm học 2017-2018. Những Sinh viên nào chưa đăng ký được thì khẩn trương đăng ký, hạn cuối đăng ký trực tuyến là 27/01/2018.

Ngoài ra, Phòng Đào tạo đã mở giới hạn đối tượng cho một số nhóm học phần thuộc các ngoại ngữ sau: Nhật, Hàn, Trung. Cho phép sinh viên học lại lần 2 được đăng ký vào những nhóm này. Cụ thể:

Tiếng Hàn: Nhóm 8,9,11;

Tiếng Trung: Nhóm 4,5;

Tiếng Nhật: Nhóm 1,2,3.