Đăng nhập
Về việc nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất [19/01/2018]

Theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, giảng viên, sinh viên và học viên được nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 08/02 đến hết ngày 24/02/2018 (từ ngày 23/12 Đinh Dậu đến hết 09/01 Mâu Tuất. Vậy, phòng Đào tạo xin thông báo để toàn thể giảng viên, sinh viên và học viên chủ động sắp xếp công việc.