Đăng nhập
Thông báo mở đăng ký thi thử Tiếng Anh B1, đợt 1, năm 2018 [15/01/2018]

Thông báo mở đăng ký thi thử Tiếng Anh B1, đợt 1, năm 2018
Thời gian thi: Tối 18/01/2018;
Lệ Phí ĐK: 50.000đ/1SV
Thời gian ĐK: Từ ngày 11/1/2018 đến hết ngày 17/01/2018;
Địa điểm: Phòng AI.3
Sinh viên chọn mục Đăng ký thi thử để đăng ký trực tuyến và nộp lệ phí tại địa điểm trên. Lịch thi thử sẽ có trong tài khoản cá nhân trong sáng 18/01/2018.