Đăng nhập
THÔNG BÁO CẬP NHẬT LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ NNKC ĐỢT 1, NĂM 2018 [15/01/2018]

THÔNG BÁO CẬP NHẬT LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ NNKC ĐỢT 1, NĂM 2018. (Bắt đầu từ ngày 20/1 đến hết ngày 24/1/2018)
Lịch thi đã được cập nhật tối hôm qua, nhưng trường có một số thay đổi về phòng thi (Phòng BV.3, không sử dụng), vì vậy, Phòng Đào tạo đã điều chỉnh một số lịch thi, xuất thi, phòng thi. Do đó, Đề nghị sinh viên đăng nhập lại tài khoản cá nhân để kiểm tra lại lịch thi.
Phòng Đào tạo nhận xử lý đăng ký như sau:
Thời gian: 2 ngày 15,16/01/2018,
Địa điểm: Phòng Đào tạo;
Sau thời gian trên phòng sẽ không xử lý bổ sung và Công bố danh sách chính thức.
Trân trọng thông báo.