Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỊCH THI A1/A2 TIẾNG HÀN XUẤT THI 13H VÀ 14H30 NGÀY 13/01/2018 [13/01/2018]

Do lỗi hệ thống server nên 2 xuất thi A1/A2 tiếng Hàn lúc 13h và 14h30 ngày 13/01/2018 không tổ chức thi được. Vậy, phòng Đào tạo đã chuyển đổi lịch thi cụ thể như sau:

Xuất 13h ngày 13/01/2018 chuyển thành 16h30 ngày 16/01/2018 

Xuất 14h30 ngày 13/01/2018 chuyển thành 18h ngày 16/01/2018 

Đề nghị sinh viên có liên quan vào trang cá nhân của mình trên trang quản lý NNKC cập nhật lại lịch thi.