Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỊCH THI A1 TIẾNG HÀN NGÀY THỨ 7 13/01/2018 [12/01/2018]

Do sự cố mất điện sáng ngày 13/01/2018, phòng Đào tạo đã chuyển đổi lịch thi A1 tiếng Hàn của xuất 7h và 9h sang buổi chiều cùng ngày cụ thể như sau:

- Xuất 7h ngày 13/01/2018 chuyển thành 14h30 ngày 13/01/2018 

- Xuất 9h ngày 13/01/2018 chuyển thành 16h ngày 13/01/2018 

- Xuất 13h không thay đổi.

Đề nghị sinh viên có liên quan vào trang cá nhân của mình trên trang quản lý NNKC cập nhật lại lịch thi.