Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT THI 25/11/2017 [10/01/2018]

Sinh viên tải file đính kèm để xem kết quả phúc khảo NNKC đợt thi 25/11/2017.

https://drive.google.com/open?id=1u8A6N7f_cdeQLyEVM1nyf68TbqBd7ygq