Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017/2018 ĐỢT THI NGÀY 13-14/01/2018 [10/01/2018]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi ngày 13-14/01/2018. Lịch thi cụ thể như sau:
Thứ 7(13/01/2018): Xuất 7h: Hàn A1
                                Xuất 9h: Hàn A1 
                                Xuất 13h: Hàn A1 + Hàn A2
Chủ nhật (14/01/2018): Xuất 7h: Trung A1 + Trung A2
                                       Xuất 9h: Trung A1 
                                       Xuất 13h: Nhật A1
                                       Xuất 15h: Nhật A1 + Nhật A2 + Pháp A1
Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2017/2018- góc phía trên bên trái) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi.
Riêng các nhóm Trung A1/A2, Hàn A1/A2 và Nhật A2 (học lại ở học kỳ 3) sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2017/2018 để xem lịch thi. Lưu ý sinh viên học NNKC không phải là tiếng Anh sẽ thi hết cấp độ trên máy tính.
Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí của học phần nào khôngPhải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi.
Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. 
Thời gian xử lý danh sách dự thi: Từ 9h đến 11h00 ngày thứ 6 (12/01/2018).