Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014 DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG [02/12/2013]

Theo như thông báo trước về thời gian đăng ký học phần NNKC dành cho 3 Trường ( ĐH Khoa học, ĐH Nông lâm, Khoa Luật) là bắt đầu ngày 2/12/2013. 

Nhưng hiện nay, tổ QL NNKC đang hoàn tất kế  hoạch học và đăng ký dành cho tất cả các trường nên Tổ đẩy lùi thời gian đăng ký các học phần bắt đầu từ ngày 13/01/2014 đến hết ngày 09/02/2014. Kế hoạch cụ thể về đối tượng và phân nhóm dành cho mỗi trường sẽ có trong thông báo về đăng ký học phần.

Vì vậy, Tổ QL NNKC thông báo trước để SV các trường tự lên kế hoạch và đăng ký nhóm cho phù hợp.