Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018 [08/01/2018]

 

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2017 - 2018

tại trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 09.01.2018;

-         Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59’ ngày 23.01.2018;

-         Xử lý đăng ký: từ ngày 24/1 đến hết 26/01/2018.

Sinh viên tải mẫu đơn điều chỉnh đăng ký học phần đính kèm, điền đầy đủ các thông tin và nộp tại Phòng Đào tạo.

https://drive.google.com/file/d/0B1E0bn0nnihSelZtbGxfbUNMWDg

 


Tất cả các nhóm lớp của trường ĐH Y Dược sẽ bắt đầu học từ 26/02/2018

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần, đề nghị sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 2 – Năm học 2017-2018 (Góc trên bên trái màn hình)

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Bước 5 : Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 15 người sẽ bắt đầu học từ 29/1/2018, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.        Sinh viên học lần 2 các học phần (A1,A2,B1) thì đăng ký lớp học phần tại học kỳ III, năm học 2017-2018, đợt 2 (bắt đầu học từ 25/2/2018, thứ 7 và chủ nhật)

2.        Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

Ưu tiên cho những sinh viên đăng ký đúng đối tượng, những trường hợp sai đối tượng có thể bị xóa bởi quản trị hệ thống, vì vậy yêu cầu SV theo dõi tài khoản cá nhân để nắm thông tin liên tục về nhóm học phần và tham gia học.

3.        Tất cả các nhóm lớp của trường ĐH Y Dược sẽ bắt đầu học từ 26/02/2018

Kế hoạch đăng ký cụ thể như sau:

I.                   Tiếng Anh

Tiếng Anh A1:

1.      Từ Nhóm 1 - > Nhóm 30:

Đối tượng đăng ký : Sinh viên Đại học Nông lâm bắt đầu học từ cấp độ A1.

-         Tham gia học Quân sự từ 23/4 – 20/5/2017. Các nhóm lớp phải kết thúc trước 22/4.

-         Chỉ ưu tiên SV thuộc đối tượng đăng ký, những SV không thuộc đối tượng này, theo dõi lịch học quân sự của trường mình để đăng ký hợp lý, và ưu tiên chọn những nhóm tối thứ 6 và ngày thứ 7 để tránh lịch học quân sự)

-         Từ nhóm 1 đến nhóm 15, là những nhóm học Giáo trình mới (GT LIFE), đây là giáo trình có thêm tài khoản học online 1 năm.

2.      Từ nhóm 31 - > Nhóm 48:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên Trường Đại học Khoa học bắt đầu học từ A1

-         Tham gia học Quân sự từ 26/3 – 22/4/2017. Các nhóm lớp tạm nghỉ trong thời gian học quân sự và hoàn tất cho đến hết chương trình.

-         Chỉ ưu tiên SV thuộc đối tượng đăng ký, những SV không thuộc đối tượng này, theo dõi lịch học quân sự của trường mình để đăng ký hợp lý, và ưu tiên chọn những nhóm tối thứ 6 và ngày thứ 7 để tránh lịch học quân sự)

-         Từ nhóm 31 đến nhóm 39, là những nhóm học Giáo trình mới (GT LIFE), đây là giáo trình có thêm tài khoản học online 1 năm.

3.      Từ nhóm 49 - > Nhóm 65:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên Trường Đại học Luật bắt đầu học từ A1

-         Chỉ ưu tiên SV thuộc đối tượng đăng ký, những SV không thuộc đối tượng này, theo dõi lịch học quân sự của trường mình để đăng ký hợp lý, và ưu tiên chọn những nhóm tối thứ 6 và ngày thứ 7 để tránh lịch học quân sự)

-         Từ nhóm 49 đến nhóm 56, là những nhóm học Giáo trình mới (GT LIFE), đây là giáo trình có thêm tài khoản học online 1 năm.

Tiếng Anh A2 :

1.      Từ Nhóm 1 - > Nhóm 2 :

Đối tượng đăng ký : Sinh viên Đại học Nông lâm bắt đầu học từ cấp độ A2.

-         Tham gia học Quân sự từ 23/4 – 20/5/2017. Các nhóm lớp phải kết thúc trước 22/4.

-         Chỉ ưu tiên SV thuộc đối tượng đăng ký, những SV không thuộc đối tượng này, theo dõi lịch học quân sự của trường mình để đăng ký hợp lý, và ưu tiên chọn những nhóm tối thứ 6 và ngày thứ 7 để tránh lịch học quân sự)

2.      Từ Nhóm 3 - > Nhóm 5 :

Đối tượng đăng ký: Sinh viên Trường Đại học Khoa học bắt đầu học từ A2

-         Tham gia học Quân sự từ 26/3 – 22/4/2017. Các nhóm lớp tạm nghỉ trong thời gian học quân sự và hoàn tất cho đến hết chương trình.

-         Chỉ ưu tiên SV thuộc đối tượng đăng ký, những SV không thuộc đối tượng này, theo dõi lịch học quân sự của trường mình để đăng ký hợp lý, và ưu tiên chọn những nhóm tối thứ 6 và ngày thứ 7 để tránh lịch học quân sự)

-         Từ nhóm 31 đến nhóm 39, là những nhóm học Giáo trình mới (GT LIFE), đây là giáo trình có thêm tài khoản học online 1 năm.

3.      Từ nhóm 6 - > Nhóm 85:

Đối tượng đăng ký: SV các trường còn lại có kế hoạch đăng ký học phần A2

-         Những SV đã đăng ký và học từ học kỳ I - 2017-2018 thì đăng ký tiếp vào những nhóm này, nếu không đăng ký được sẽ được ưu tiên xử lý đăng ký, những SV không thuộc đối tượng này, nếu có nhu cầu học cũng được đăng ký và mua giáo trình và theo dõi học phần.

4.      Từ nhóm 86 - > Nhóm 110:

Đối tượng đăng ký: SV Đại học Y Dược, bắt đầu học từ 26/02/2018:

-         Đây là những nhóm dành cho SV thuộc Trường Đại học Y Dược. Những SV đã đăng ký và học từ học kỳ I, năm học 2017-2018 thì đăng ký tiếp vào những nhóm này, nếu không đăng ký được sẽ được ưu tiên xử lý đăng ký, những SV không thuộc đối tượng này, nếu có nhu cầu học cũng được đăng ký và mua giáo trình.

Tiếng Anh B1

1.      Từ Nhóm 11 - > Nhóm 21 :

Đối tượng đăng ký: SV Đại học Y Dược, bắt đầu học từ 26/02/2018

2.      Từ Nhóm 1 đến nhóm 10 và từ nhóm 22 đến nhóm 85 :

Đối tượng đăng ký: SV các trường còn lại tiếp tục học lên cấp độ B1, trong đó:

II.               Các ngoại ngữ khác :

Đối tượng đăng ký: Sinh viên của tất cả các trường / khoa đã chọn những ngoại ngữ này để học, không có kế hoạch riêng cho trường hoặc khoa nào

1.      Tiếng Pháp A2: 2 nhóm

2.      Tiếng Trung A2 : 9 nhóm, trong đó

a.      2 nhóm YHCT học sáng thứ 5 và chiều thứ 2. Đây là những nhóm dành riêng cho ĐH Y Dược, SV đăng ký sai sẽ bị hủy bởi quản trị hệ thống.

3.      7 nhóm còn lại dành cho SV Ngoại ngữ và SV các trường có đăng ký học ngoại ngữ là tiếng Trung

4.      Tiếng Nhật A2 : 5 nhóm

5.      Tiếng Hàn A2 : 11 nhóm

Đây là kế hoạch của năm học, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo.