Đăng nhập
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, XỬ LÝ THỦ TỤC HỒ SƠ THI CHỨNG CHỈ NNKC [02/01/2018]

Trường Đại học Ngoại ngữ đã gia hạn thời gian đăng ký thi chứng chỉ NNKC từ 04/01 đến hết 10/01/2018.

Đề nghị sinh viên theo kế hoạch sau:
1/ Hoàn thành các thủ tục nộp thẻ dự thi, đóng lệ phí 230.000 (nếu thi lần 2) và 450.000 nếu là đối tượng tự do. Những trường hợp không có ảnh thẻ và thiếu lệ phí sẽ không được xếp lịch thi. SV kiểm tra xem lệ phí đã được nộp tại tài khoản cá nhân. Nếu chưa phải báo phòng KHTC để kiểm tra lại.
2/ SV xem lịch thi cụ thể: Ngày 14/01/2018;
3/ Xử lý thay đổi/ Hủy lịch thi: 2 ngày 15 và 16/01/2018. Sau thời gian trên sẽ không xử lý bổ sung.
4/ Những trường hợp không thể dự thi, muốn rút lại lệ phí, Trường chỉ hoàn trả lệ phí thi trong thời gian xử lý trên. Sau khi họp hội đồng thi, Trường sẽ công bố danh sách chính thức và SV không thể hủy thi được nữa.