Đăng nhập
THÔNG BÁO PHÒNG HỌC ÔN TẬP TIẾNG ANH B1 ĐƠT 1, NĂM 2018 [02/01/2018]
Thông báo phòng học Ôn tập Tiếng Anh B1:
Xuất: Tối 2,4,6,7 : Phòng AIV.1;
Xuất: Tối 3,5,7, tối CN: Phòng AIV.2;
Xuất: Cả ngày thứ 7, Cả ngày Chủ nhật: AIV.1;
Đề nghị sinh viên theo đúng lớp đã đăng ký.