Đăng nhập
THÔNG BÁO CHUYỂN XUẤT THI A2 HỌC LẠI LÚC 17H NGÀY 27/12/2017 SANG XUẤT THI 18H NGÀY 28/12/2017 [28/12/2017]

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ CHUYỂN XUẤT THI A2 HỌC LẠI LÚC 17H NGÀY 27/12/2017 SANG XUẤT THI 18H NGÀY 28/12/2017.

 ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN CÓ LIÊN QUAN VÀO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ CẬP NHẬT LẠI LỊCH THI.