Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A2 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 1) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2017/2018 ĐỢT THI NGÀY 27- 28/12/2017  [22/12/2017]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi ngày 27 - 28/12/2017. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 3 năm học 2017/2018- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi. 
Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Sinh viên theo đường link https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen/posts/2013341352026187 để xem danh sách còn nợ học phí hoặc không có điểm QTHT hoặc điểm QTHT<50  nên không đủ điều kiện dự thi HCĐ. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi. 
Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. 
Thời gian xử lý danh sách dự thi: Ngày thứ 2 (25/12/2017), trong giờ hành chính tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.