Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY VÀ TỐI 16/11/2013 [16/11/2013]
 

Do tình hình lũ lụt, tất cả các lớp ngoại ngữ Không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ ngày và tối 16/11/2013 được nghỉ học. Kính thông báo để tất cả các thầy cô và các bạn sinh viên được rõ.