Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ (CẬP NHẬT) [18/12/2017]

Sinh viên bấm vào đường link để xem số hiệu chứng chỉ trước khi đến nhận chứng chỉ, mang theo CMND hoặc thẻ SV để đến nhận, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận.

Địa điểm nhận: Phòng AI.3 (Thứ 3,5 hàng tuần),

Lưu ý: Từ số 0009461 đến số 0009858 sẽ bắt đầu phát vào đầu tuần sau (ngày 26/12/2017), Xin chân thành cảm ơn.

Sinh viên có thể dò theo Mã sinh viên để tìm kiếm nhanh nhất.

NĂM 2016:

https://drive.google.com/open?id=1Vy8wR7o4rDXeD_mVAvvhie_Bvgvlsg5N

NĂM 2017:

https://drive.google.com/open?id=1jv5HMhbf9Ao8EuZVJgamnrkrQPaCPhkg