Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 1) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2017/2018 ĐỢT THI NGÀY 20- 21/12/2017  [18/12/2017]

Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi ngày 20 - 21/12/2017. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 3 năm học 2017/2018- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi. 

Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. 

 Thời gian xử lý danh sách dự thi: Chiều thứ 2 (18/12/2017) và Sáng thứ 3 (19/12/2017), trong giờ hành chính tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.