Đăng nhập
THÔNG BÁO VV NỘP HỌC PHÍ NNKC ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI HCĐ HK1 VÀ HỌC LẠI- HK3(ĐỢT 1) NĂM HỌC 2017/2018 [11/12/2017]

Hiện nay đã gần hết hạn nộp học phí NNKC đợt 2 (từ ngày 04/12/2017 đến 16/12/2017) nhưng vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa đóng học phí. Vậy, phòng Đào tạo thông báo cho những sinh viên còn nợ học phí vào tài khoản cá nhân của mình kiểm tra nếu còn nợ học phí phải hoàn thành đầy đủ trước thời gian trên để đủ điều kiện dự thi HCĐ NNKC học kỳ 1 và học lại- học kỳ 3(đợt 1) năm học 2017/2018. 

Địa điểm thu: Tất cả sinh viên nộp học phí tại phòng AI.9, tầng 1 nhà A, Trường ĐHNN, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp. Huế

(Sinh viên lưu ý phải vào tài khoản, mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi).

*Kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường/khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 1 và học kỳ 3 (đợt 1) năm học 2017-2018: https://drive.google.com/open?id=1Ig4jHzppw9UObghgVCtLjauXx-O1uSOG