Đăng nhập
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN B1 TRÊN MÁY TÍNH (Đợt 6 - tháng 11/2017) [25/11/2017]
Sinh viên vào đường link này để xem hướng dẫn: 
https://drive.google.com/open?id=0B_lJxIEeeanOanEza2swS1I5U3M