Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT THI 30/09/2017 [22/11/2017]

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc khảo đợt thi NNKC 30/9/2017. Sinh viên vào file đính kèm để xem kết quả cụ thể.

https://drive.google.com/open?id=1ymuSUfQOt5V9mNk0gtPJQxRyRspchQIE