Đăng nhập
THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ KẾ HOẠCH XỬ LÝ ĐĂNG KÝ DỰ THI NNKC ĐỢT 6 - NĂM 2017 [13/11/2017]
THÔNG BÁO
Hiện nay, Phòng Đào tạo đã đăng tải lịch thi các Môn: Tiếng Anh A2, Nhật B1, Pháp B1, Trung A2, Trung B1, Hàn B1 và Tiếng Việt 6 bậc dành cho người nước ngoài. Sinh viên đăng nhập để xem lịch thi cụ thể.
Tiếng Anh B1 sẽ được đăng tải lịch thi vào sáng 15/11/2017,
Phòng Đào tạo sẽ xử lý đăng ký dự thi trong 2 ngày 15 và 16/11/2017. Vì vậy, những Sinh viên nào chưa nộp ảnh thẻ hoặc lệ phí, hoặc chưa có lịch thi thì tranh thủ nộp khẩn trương và xử lý chuyển đổi lịch thi tại phòng Đào tạo trong thời gian trên.
Sau thời gian trên, Phòng sẽ không xử lý bổ sung.