Đăng nhập
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20/11 [08/11/2017]

Theo Thông báo số 904/TB-ĐHNN ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; phòng Đào tạo xin thông báo như sau: Tất cả các lớp Đại học Chính quy, Không chính quy, Sau Đại học, Ngoại ngữ Không chuyên tại Trường được nghỉ học ngày 20/11/2017 để tổ chức và tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.