Đăng nhập
Nghỉ học chiều và tối ngày thứ 3 (07/11/2017) [07/11/2017]

Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, Trường quyết định cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học nghỉ học chiều và tối ngày thứ 3 (07/11/2017). Các xuất kiểm tra tiếng Anh đầu vào tối thứ 3 (07/11/2017) cũng không tổ chức. Sinh viên hoãn thi đầu vào xem Thông báo ngay trước Thông báo này để nắm tin tức cụ thể.