Đăng nhập
THÔNG BÁO HOÃN THI CÁC XUẤT THI TỪ 7/11 ĐẾN HẾT 8/11 VÀ CHUYỂN LỊCH THI ĐẦU VÀO TỪ 12/11/2017 [07/11/2017]

Hiện nay, do tình hình lũ lụt vẫn còn tiếp diễn phức tạp. Vì vậy, Trường ĐH Ngoại ngữ quyết định hoãn tất cả các lịch thi đầu vào (hai xuất thi ngày 7/11 và 8/11) và chuyển sang lịch thi mới, bắt đầu từ 12/11/2017. Đề nghị Sinh viên theo dõi thông báo tiếp theo và đăng nhập tài khoản trong ngày 11/11/2017 để xem giờ thi, phòng thi cụ thể.

Lưu ý: Những Sinh viên đã tham gia dự thi ngày chủ nhật (5/11/2017) thì không phải dự thi đợt này, kết quả sẽ được cập nhật trong tài khoản cá nhân để sinh viên tự theo dõi.

Phòng Đào tạo