Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ THI ĐẦU VÀO TỐI THỨ 2 [06/11/2017]

 

Do tình hình lũ lụt phức tạp, Trường không tổ chức thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào tối thứ 2 (06/11/2017) mà sẽ tổ chức một đợt kiểm tra bổ sung cho tất cả những sinh viên đã có lịch thi nhưng không kiểm tra được đợt này. Vậy, Nhà trường xin thông báo để tất cả sinh viên thuộc diện này được rõ.