Đăng nhập
KHÔNG TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH 2 XUẤT BẮT ĐẦU LÚC 16H00 VÀ 17H00 NGÀY CHỦ NHẬT (05/11/2017)  [05/11/2017]

Do tình hình mưa lũ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ không tổ chức kiểm tra đầu vào 2 xuất bắt đầu lúc 16h00 và 17h00 chiều Chủ nhật ngày 05/11/2017. Trường sẽ tổ chức một đợt kiểm tra bổ sung cho tất cả những sinh viên đã có lịch nhưng không kiểm tra được đợt này. Vậy, Nhà trường xin thông báo để tất cả sinh viên thuộc diện này được rõ.