Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY THỨ 2 (06/11/2017) [05/11/2017]

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học nghỉ học ngày thứ 2 (06/11/2017). Các xuất kiểm tra tiếng Anh đầu vào tối thứ 2 (06/11/2017) cũng không tổ chức. Đề nghị tất cả sinh viên, học viên có liên quan theo dõi các thông báo tiếp theo trên trang web này và trên trang Đào tạo tín chỉ của trường ĐH Ngoại ngữ để nắm được tình hình và thực hiện.