Đăng nhập
VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN VÙNG NGẬP LỤT [05/11/2017]

Trong 03 ngày 05, 06 và 07 tháng 11 năm 2017 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức kiểm tra đầu vào cho sinh viên năm thứ nhất các trường ĐH Luật, ĐH Khoa học, ĐH Nông lâm. Do tình hình mưa lụt, trường ĐH Ngoại ngữ xin thông báo như sau:

- Những sinh viên nào ở vùng không bị ngập lụt, đi kiểm tra được, vẫn đến làm bài bình thường.

- Những sinh viên vùng ngập lụt, không đi lại được, không được mạo hiểm đi kiểm tra đợt này. Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ tổ chức thêm một đợt kiểm tra bổ sung cho số sinh viên này sau khi hết mưa lụt. Thời gian kiểm tra sẽ thông báo sau trên trang web này và lịch thi cụ thể trong tài khoản từng sinh viên không tham dự kiểm tra trong đợt này sẽ được điều chỉnh lại theo kế hoạch đợt thi bổ sung. Sau đợt mưa lụt này những sinh viên thuộc diện này cần theo dõi thường xuyên thông báo trên trang web này để biết kế hoạch và lịch thi cụ thể.

Trường ĐH Ngoại ngữ xin thông báo để tất cả sinh viên có liên quan nắm và thực hiện.