Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ NNKC ĐỢT THI 30/9/2017 VÀ THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG CHỈ [25/10/2017]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi NNKC đợt thi ngày 30/09/2017 và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo.

Thí sinh xem kết quả tại link đính kèm hoặc trong tài khoản cá nhân, nếu có sai lêch giữa bản điểm giấy và điểm trong tài khoản cá nhân, SV liên hệ trực tiếp CV. Trần Thiện Đạt để được xử lý và cập nhật trong thời gian dưới đây.

https://drive.google.com/open?id=0B1D7MLSX_FbdblYwSkVfdVVnMkE

 

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 07/11/2017 (Không nhận đơn trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật).

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN-ĐHH).

- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày  17/11/2017.

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG CHỈ VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN

Thời gian đăng ký: từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 10/11/2017;

Địa điểm: Phòng AI.3

Lệ phí cấp chứng chỉ: 50.000đ/1CC

Lưu ý: Sinh viên phải tự cập nhật NƠI SINH trên tài khoản cá nhân, NHỮNG SINH VIÊN NÀO KHÔNG CẬP NHẬT TRONG THỜI GIAN NÀY SẼ KHÔNG CÓ CHỨNG CHỈ TRONG ĐỢT NÀY.

Thời gian trả chứng chỉ cho đợt in này: Dự kiến 19/12/2017.