Đăng nhập
Về kế hoạch thu học phí học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1 năm học 2017-2018 và các học kỳ còn nợ trước đó [18/10/2017]

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 1 năm học 2017-2018 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau:

1. Đối tượng nộp học phí và đối tượng không nộp học phí cho trường Đại học Ngoại ngữ:

1.1. Sinh viên phải nộp học phí cho trường ĐHNN bao gồm: Sinh viên tất cả các ngành của trường Đại học Kinh tế (trừ ngành Kinh tế chính trị), trường Đại học Khoa học (trừ ngành Triết), trường Đại học Nông lâm, trường Đại học Luật, trường Đại học Y dược, khoa Giáo dục thể chất và khoa Du lịch, sinh viên các ngành không phải ngành sư phạm của trường ĐHNN (sinh viên vào tài khoản của mình trên trang Quản lý NNKC, chọn đúng học kỳ tác nghiệp muốn xem học phí, vào menu Kế hoạch học tập sẽ thấy số học phí cần nộp).

1.2. Những sinh viên thuộc đối tượng nói trên nếu thuộc diện chính sách và đã được trường / khoa quản lý sinh viên gửi danh sách miễn giảm qua trường Đại học Ngoại ngữ sẽ được miễn giảm học phí theo quy định.

1.3. Những sinh viên không phải nộp học phí cho trường ĐHNN bao gồm:

1.3.1. Sinh viên học các ngành sư phạm: toàn bộ sinh viên của trường Đại học Sư phạm, sinh viên ngành sư phạm của trường Đại học Ngoại ngữ.

1.3.2. Sinh viên học theo niên chế: toàn bộ sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật.

1.3.3. Sinh viên các ngành Mác – Lênin: Sinh viên ngành Triết và ngành Kinh tế chính trị;

1.3.4. Sinh viên Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị nộp tiền cho bộ phận Tài vụ của Phân hiệu để chuyển vào Huế cho trường ĐHNN.

1.3.5. Để được miễn giảm học phí, sinh viên phải vào tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, vào mục Đăng ký ngoại ngữ, kích vào dòng chữ Đăng ký ngoại ngữ chính và tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.

1.3.6. Những sinh viên thuộc đối tượng quy định trong mục 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 chỉ được miễn học phí 1 ngoại ngữ chính và học lần 1 còn nếu học từ 2 ngoại ngữ trở lên hoặc học lại thì phải nộp học phí cho lần học lại và những ngoại ngữ còn lại cho ĐHNN.

1.4. Sinh viên phải nộp học phí cho cả những lớp còn nợ ở các học kỳ trước. Để kiểm tra học phí còn nợ của các học kỳ, sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, kích vào dòng chữ Học kỳ tác nghiệp hoặc Học kỳ:.. năm học:.. ở góc cao bên trái màn hình để chọn học kỳ tác nghiệp lần lượt của từng học kỳ đã học, vào mục Kế hoạch học tập xem học phí còn nợ, kê khai ra giấy thông tin của tất cả các khoản học phí còn nợ bao gồm: nợ học phí của năm học …, học kỳ…., nhóm lớp……., số tiền……..

1.5. Nộp đầy đủ học phí là một trong các điều kiện để sinh viên dự thi hết cấp độ và chuyển lên học cấp độ cao hơn. Nếu sinh viên còn nợ bất kỳ học kỳ nào, phần mềm sẽ tự động chặn lại, không xếp lịch thi cho sinh viên và không cho sinh viên chuyển cấp độ, không cho đăng ký thi chứng chỉ. Vì vậy, đề nghị sinh viên chấp hành việc nộp học phí theo đúng kế hoạch.

2. Kế hoạch thu học phí:

2.1. Thời gian nộp: Đợt 1 từ ngày 06 đến ngày 18/11/2017; Đợt 2 từ ngày 04 đến ngày 16/12/2017;  Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, trong giờ hành chính.

Ngoài 2 đợt này, Trường ĐHNN không tổ chức thu học phí NNKC. Sinh viên phải chịu trách nhiệm không được thi, không được học tiếp, v.v. do không nộp học phí đúng thời gian quy định.

2.2. Địa điểm thu: Tất cả sinh viên nộp học phí tại phòng AI.9, tầng 1 nhà A, Trường ĐHNN, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp. Huế. (Do nhiều sinh viên đề nghị được nộp học phí trực tiếp tại Trường ĐHNN trong thời gian đến Trường học NNKC nên phòng Kế hoạch – Tài chính của Trường phối hợp với ngân hàng Vietcombank thu học phí tại Trường và không thu học phí tại các chi nhánh của Vietcombank.)

2.3. Lưu ý: Để tiết kiệm thời gian, khi đi nộp học phí sinh viên đem theo bản ghi thông tin các khoản học phí còn nợ (xem mục 1.4).

3. Sinh viên phải giữ biên lai nộp học phí để xuất trình trong trường hợp cần thiết. Sinh viên phải nhớ số biên lai để đối chiếu với phòng Kế hoạch – Tài chính trong trường hợp có nhầm lẫn học phí.

 

Đây là quyền lợi thiết thực của sinh viên, đề nghị sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.