Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [16/10/2017]

Lớp Tiếng Anh A1 - nhóm 9 và B1 - nhóm 15 của cô Nguyễn Thị Thanh Loan nghỉ học vào tối và sáng 17/10/2017 nghỉ học. Lý do giáo viên bận việc đột xuất.