Đăng nhập
THÔNG BÁO CHUYỂN THỜI GIAN HỌC, HỌC PHẦN TIẾNG NHẬT A1 - NHÓM 2 [11/10/2017]

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn SV đã đăng ký nhóm Tiếng Nhật A1 - Nhóm 2 cô Nguyễn Thị Cầm.

Giáo viên không thể dạy tối thứ 4 được và xin được chuyển qua ngày thứ 7 (tiết 1-3) và lớp sẽ bắt đầu học từ ngày 14 tới đây, tối nay lớp được nghỉ. Những Sv nào trùng lịch có thể tự hủy ra và chuyển sang nhóm khác.

Phòng Đào tạo