Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC ĐỢT 1 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 CÁC TRƯỜNG ĐÃ DỰ THI ĐẦU VÀO, NĂM HỌC 2017-2018 [04/10/2017]

 

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2017-2018

Đợt 1 (sinh viên năm 1) - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm :

-         Thời gian mở đăng ký: 16:00 ngày 04.10.2017

-         Thời gian hết hạn đăng ký: 23:59’ ngày 08.10.2017

-         Thời hạn xử lý đăng ký: Từ 09/10/2017 đến hết ngày 13/10/2017.

-         Địa điểm xử lý: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 1 – Năm học 2017-2018 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau;

Bước 4: Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 09/10/2017, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017 (kế hoạch thi dự kiến đầu tháng 11/2017)

2.      Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

Những SV khóa trước có kế hoạch học cấp độ B1 để kịp thi cấp chứng chỉ đợt 1 năm 2018 (dự kiến đầu tháng 1/2018) thì đăng ký tại học kỳ 3 và phải đóng học phí (HK3 là học kỳ không tính miễn giảm học phí, đề nghị SV các ngành Sư phạm và SV được miễn giảm lưu ý).

I.                    Ngành Tiếng Anh

Tiếng Anh A1:

1.      Từ Nhóm 1 => Nhóm 25 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 1, Đại học Kinh tế

SV bắt đầu học từ 09/10/2017 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 4/12 – 31/12/2017 và tiếp tục học cho đến khi kết thúc chương trình, lịch thi dự kiến cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 3, sau tết nguyên đán

2.      Từ Nhóm 26 => Nhóm 45 : (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 1, Đại học Y Dược

SV bắt đầu học từ 09/10/2017 cho đến hết chương trình sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 15/1 – 11/02/2018 và có thể thi học kỳ dự kiến đầu tháng 1 hoặc đầu tháng 3, sau tết nguyên đán.

3.      Từ nhóm 46 =>Nhóm 100 : (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV các trường còn lại

-         SV bắt đầu học từ 09/10/2017 và học kết thúc chương trình đến đầu tháng 1/2018 sau đó thi học kỳ dự kiến vào tháng 1/2018.

Tiếng Anh A2:

4.      Từ Nhóm 77 =>Nhóm 84: (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV năm 1 các trường đã thi đầu vào và bắt đầu học từ cấp độ A2.

SV Đại học Y Dược bắt đầu học từ 09/10/2017 cho đến hết chương trình sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 15/1 – 11/02/2018 và có thể thi học kỳ dự kiến đầu tháng 1 hoặc đầu tháng 3, sau tết nguyên đán.

SV các trường khác có thể đăng ký vào những nhóm này nếu thõa mãn lịch học nhưng phải theo dõi lịch chung của trường Y Dược.

5.      Từ nhóm 85 =>Nhóm 89 : (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV năm 1 Trường Đại học Kinh tế đã thi đầu vào và bắt đầu học từ cấp độ A2.

SV bắt đầu học từ 09/10/2017 cho đến hết chương trình sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 15/1 – 11/02/2018 và có thể thi học kỳ dự kiến đầu tháng 1 hoặc đầu tháng 3, sau tết nguyên đán.

SV các trường theo dõi kế hoạch học quân sự của Đh Kinh tế, có thể đăng ký vào những nhóm này và theo đúng tiến độ của nhóm học phần.

6.      Từ nhóm 90 =>Nhóm 101 : (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV năm 1 các trường đã thi đầu vào và bắt đầu học từ cấp độ A2.

 

Tiếng Anh B1

1.      Từ nhóm 76 -> nhóm 80 :

Đối tượng đăng ký : SV các trường đã dự thi đầu vào và đủ điều kiện học B1

II.                 Các ngành khác :

1.      Tiếng Pháp A1: 2 nhóm

2.      Tiếng Hàn A1: 11 nhóm

3.      Tiếng NhậtA1: 6 nhóm

4.      Tiếng TrungA1 : 10 nhóm

a.      2 nhóm YHCT học chiều thứ 6, SV các trường không được đăng ký vào nhóm này

b.      4 nhóm còn lại dành cho SV Ngoại ngữ và SV các trường có đăng ký học ngoại ngữ là tiếng Trung.

Đây là kế hoạch của năm học, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác Học sinh, sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.