Đăng nhập
THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÓM HỌC PHẦN [11/11/2013]
THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÓM HỌC PHẦN

TIẾNG ANH A1 - NHÓM 22 ( DÀNH CHO SV NV3 NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN - TRƯỜNG ĐH KINH TẾ )

TIẾNG ANH A1 - NHÓM 33 ( DÀNH CHO SV NV3 KHOA DU LỊCH )

Hiện nay, có một số SV NV3 Trường ĐH Kinh tế và Khoa Du lịch đã dự thi đầu vào ngày 3/11/2013 và số SV này phải tham gia học Quân sự  nên Tổ Quản lý NNKC  đã mở thêm nhóm Tiếng Anh A1 - Nhóm 22 ( dành cho SV NV3 ngành Hệ Thống thông tin - Trường ĐH Kinh tế) và 2 nhóm Tiếng Anh A1 - Nhóm 33, Nhóm 36 ( dành cho SV NV3 Khoa Du lịch ).Kế hoạch học của 2 nhóm này là một tuần học 2 buổi, 1 buổi 3 tiết. Vì vậy, Tổ QL NNKC yêu cầu những sinh viên thuộc đối tượng trên đăng ký vào những nhóm này và bắt đầu đi học vào sáng thứ 7 (Nhóm 22, bắt đầu học ngày 16/11/2013). TKB học cụ thể khi SV tự đăng ký nhóm.

Lưu ý : Thời hạn đăng ký học phần từ 11/11 đến 18/11/2013. 

Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện